ثبت نام انجمن دانش آموختگان

    باسمه‌تعالي

    مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني«ره» با توكل به خداوند متعال و به‌منظور حفظ ارتباط مستمر دانش‌آموختگان، حضور فعال در مسائل فرهنگى كشور در چارچوب اهداف مركزو به‌كارگيري علمى و عملى آنان در جامعه و همچنين جهت برگزارى كنفرانس‌هاى علمى و فرهنگى براي اعضاء، برگزارى اردوهاى علمى، كمك به جذب دانش‌آموختگان در بخش‌هاى مناسب علمى و اجرايى كشور، ايجاد ارتباط با ساير انجمن‌هاى علمى و مؤسسات، انتشار نشريه و خبرنامه در جهت تحقق اهداف انجمن، شركت دادن دانش‌آموختگان در امور فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و ...، شناسايي دانش آموختگان نخبه (پژوهشي و فرهنگي)، برگزاري سمينار و همايش مجازي كشوري اقدام به تشكيل «انجمن دانش‌آموختگان مركز آموزش مجازي و نيمه‌حضوري» كرده است.